Touchless Consulting Group

Webinar – Roller och organisering inom anläggningsinformation – 1 & 2 febHur man enas om och implementerar ett språk för att beskriva företagets anläggningar, gemensamt för hela organisationen?| •••

Published on 01 December 2017 by
No Comments9 views

Vi följer upp webinaren från 2017 om energibranschens framtida utmaningar med ytterligare möten om hur man gör det svåra enkelt. Vi går successivt igenom de fyra delarna i vår modell för informationsstrategi – områden som måste adresseras om man vill dra nytta av den anläggningstekniska informationen, istället för att ha den som en börda och en risk.

Vilka roller och vilken organisering behövs för att hantera informationen på ett effektivt sätt?

Nästa webinar handlar om hur roller och organisering är en nykelfråga när man vill ordning och reda inom dokumentation och data och höja kvaliteten. Hur hänger rollerna ihop med processer, struktur och system?

Webinar

30 min – 2 tillfällen, samma innehåll

1 feb 15:00 – 15:30

2 feb 09:00 – 09:30

Anmälan

Anmälan görs till ulf.strom@tcgroup.se. Förtydliga gärna vilket av datumen du önskar deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt.

Välkomment!


Author at Plant Lifecycle Management - Touchless Consulting Group

About the author

Anders is a strategic advisor specialized in business processes and organisation and management from an information strategy point of view.

He has over 10 years of experience in the information management field in a broad variety of roles, many angled towards asset information in the energy sector at a senior level.

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Please wait, we are processing your request