Touchless Consulting Group

Webinar – Framtidens behov av information 13 & 14 juniHur möter man det ökade behovet av anläggningsnära information och processerna därkring?| •••

Published on 28 May 2017 by
No Comments185 views

Stora fastighetsbolag satsar på att bli självförsörjande på el och fjärrvärme genom att utnyttja lokal ny teknik som t.ex. solceller och nya lagringsmöjligheter direkt i fastigheterna.

Den danska staten ser att det kommer att uppstå stora skattebortfall när allt fler satsar på solceller.

53%av energibolagen förutser stora förändringar

Vad gör energibolagen för att möta denna minskade efterfrågan på el och fjärrvärme?

I mätningar vi själva utfört som en del i ett investeringsbeslut om att effektivisera dokument och informationshanteringen, svarar de anställda att de använder i snitt 5,2 av 8 timmar per dag åt att söka, uppdatera och flytta information. Inköp köper in fel reservdelar och nya projekt blir dyrare. Informationen/ dokumenten stämmer helt enkelt inte med  verkligheten. Så hur gör andra energibolag för att minska kostnaderna genom att t.ex. effektivisera sin informations-/dokumenthantering när efterfrågan minskar i framtiden?

Webinar 30 min – 2 tillfällen

Ta del av de erfarenheter vi gjort på flera energibolag där vi medverkar till att effektivisera deras dokument och informationshantering

13 jun 15:00 – 15:30

14 jun 08:30 – 09:00

Anmälan

Anmälan görs till ulf.strom@tcgroup.se. Deltagandet är kostnadsfritt.


Author at Plant Lifecycle Management - Touchless Consulting Group

About the author

Anders is a strategic advisor specialized in business processes and organisation and management from an information strategy point of view.

He has over 10 years of experience in the information management field in a broad variety of roles, many angled towards asset information in the energy sector at a senior level.

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Please wait, we are processing your request