Touchless Consulting Group

Webinar – Att nå ett företagsgemensamt anläggningsspråk 28 & 29 sepHur man enas om och implementerar ett språk för att beskriva företagets anläggningar, gemensamt för hela organisationen?| •••

Published on 15 August 2017 by
No Comments167 views

Webinaret i våras om energibranschens framtida utmaningar blev så uppskattat att vi beslutat att följa upp det med ytterligare möten om hur man gör det svåra enkelt. Vi kommer att gå igenom de fyra trianglarna i vår modell för informationsstrategi – områden som måste adresseras om man vill kunna dra nytta av den anläggningsnära tekniska informationen istället för att ha den som en börda och en risk.

Hur gör man för beskriva anläggningarna på samma sätt för alla funktioner i organisationen?

Temat på detta webinar är Informationsstruktur. Det handlar om hur man skapar förutsättningar för samsyn om hur man beskriver anläggningarna. De flesta kan skriva under på att det finns många sätt att beskriva anläggningarna på beroende på vilken roll man har i organisationen (Inköp/Ekonomi/Underhåll/Drift/Marknad) Att ha implementerat KKS kan vara ett steg på vägen men tillämpas strukturen på samma sätt genom hela organisationen? Det blir särskilt viktigt när anläggningsstrukturen är en huvuddel i uppbyggnaden av den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen. Hur gör vi med de gamla anläggningsdelarna? Vem bestämmer det? Och var hittar vi till slut informationen?

Webinar 30 min – 2 tillfällen, samma innehåll

Ta del av de erfarenheter vi gjort på flera energibolag där vi medverkar till att effektivisera dokument- och informationshantering.

28 sep 15:00 – 15:30

29 sep 08:30 – 09:00

Anmälan

Anmälan görs till ulf.strom@tcgroup.se. Förtydliga gärna vilket av datumen du önskar deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt.


Author at Plant Lifecycle Management - Touchless Consulting Group

About the author

Anders is a strategic advisor specialized in business processes and organisation and management from an information strategy point of view.

He has over 10 years of experience in the information management field in a broad variety of roles, many angled towards asset information in the energy sector at a senior level.

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Recent Comments

Please wait, we are processing your request