Touchless Consulting Group

TCG och KTH deltar tillsammans i utlysning från Smart Built EnvironmentProjektförslag: konceptstudie för en smart information hub (sih) för anläggningsägare i förvaltningsprocessen| •••

Published on 26 October 2017 by
No Comments78 views

Under hösten 2017 genomförde innovationsprogrammet Smart Built Environment (med stöd från Vinnova, Formas, Energimyndigheten) en utlysning i två delar. TCG PLM deltar i den ena delen, med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser.

TCGs projektförslag är en konceptstudie i form av en värdeflödesanalys som undersöker den potentiella nyttan med en hub för informationsdelning och kunskapsåterföring för anläggningsägare i förvaltningsprocessen. Partner i projektförslaget är Skolan för industriell teknik och management på KTH. Projektet föreslås bedrivas huvudsakligen under våren 2018 tillsammans med ett antal energibolag och fastighets- och infrastrukturaktörer. Energidataföreningen har uttalat sitt stöd för förslaget och föreslås delta i en styrgruppsroll.

Mer information om utlysningen på Smart Builts hemsida:

http://www.smartbuilt.se/engagera-dig/utlysningar/utlysning-4/


Author at Plant Lifecycle Management - Touchless Consulting Group

About the author

Anders is a strategic advisor specialized in business processes and organisation and management from an information strategy point of view.

He has over 10 years of experience in the information management field in a broad variety of roles, many angled towards asset information in the energy sector at a senior level.

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Recent Comments

Please wait, we are processing your request