Touchless Consulting Group

Nyttomätning och prestanda | •••

Mäta verksamheten för att veta vart insatser skall riktas
TCG - SAP Expertises

TCG PLM har specialiserat sig på att stötta företag att göra det svåra logiskt och enklare. Identifiering och prioritering av förbättringsområdena med utgångspunkt ifrån nyttan är då grundläggande.

För att veta var i en verksamhet en förändring är som mest effektiv, både ur ett kostnads- och verksamhetsperspektiv, behöver man genomföra en inledande analys – nyttomätning. Denna mätning bör ge svar på frågor som:

  • Hur god är tillgängligheten till informationen och dokumentationen inom de olika verksamhetsområdena?
  • Hur stor förbättringspotential finns det i minskad risk, tid och pengar?
  • Var finns störst förbättringspotential?
  • Hur mycket onödig tid ägnar vi åt hanteringen av vår anläggningsinformation?
  • Hur mycket kostar denna tid företaget?
  • Var upplever personalen/ kunderna störst brister dvs var skulle vi uppnå störst personal-/kundnöjdhet
  • Var börjar vi?

Vår nyttomätning ger er svaren ni behöver för att börja ”i rätt ände”, samt säkerställa en uppföljning och mätning av uppnådda nyttoeffekter.

Om detta låter intressant kommer vi gärna och berättar mer. Tag i så fall kontakt med Mats Jegebo, en av våra strategiska rådgivare.Please wait, we are processing your request