Touchless Consulting Group

IT-stöd & upphandling | •••

Att ha rätt systemstöd, till rätt pris och utan krångel
TCG - SAP Expertises

En viktig del i genomförandet av den framtida Informationsstrategin är ofta att handla upp och införa eller modifiera befintliga IT-stöd. Det är först med ett förbättrat stöd som det i praktiken går att uppnå ökad effektivitet, genom strukturerade och automatiserade beröringsfria processer. Processer är delvis beroende av en väl anpassad IT-infrastruktur.

Som en del av TCG PLMs beprövade informationsstrategi kan vi bidra vi med kompetens och erfarenhet vid upphandling av ett IT-stöd.

  • Det tar för lång tid att genomföra upphandlingen (e.g. inom offentlig sektor)
  • Själva upphandlingen blir för dyr
  • Hur vet vi att vi ställt ”rätt” krav?
  • Hur vet vi att de tilltänkta användarna tar till sig systemet och använder det?
  • Hur får vi verksamheten att känna sig delaktiga?
  • Hur gör man på bästa sätt?

Med utgångspunkt i verksamhetsprocesserna, arbetssättet och informationsflöden, samt hur informationen ska struktureras, skapar vi ett transformationsprojekt tillsammans med den berörda organisationen. Ett projekt som säkerställer dels förändringsarbetet vid införande av ett nytt arbetssätt och därtill hörande systemstöd och dels själva upphandlingen av systemstödet

Om detta låter intressant kommer vi gärna och berättar mer. Tag i så fall kontakt med Mats Jegebo, en av våra strategiska rådgivare på TCG PLM.Please wait, we are processing your request