Touchless Consulting Group

Informationsstruktur | •••

Kärnan i informationens ordning och reda
TCG - SAP Expertises

TCG PLM har identifierat Informationsstrukturen som en mycket central ”byggsten” för att uppnå effektiva strukturerade och automatiserade beröringsfria processer. Att skapa en informationsstruktur, med ett gemensamt regelverk, där termer och begrepp tillsammans med roller och ansvar är definierade är ett måste för att bringa ordning i företagets informationshantering.

Målsättningen måste vara att förenkla förvaltningen av dokument och information samt tillgodose användningen, i form av följande:

  • Inventering av informations-/dokumenttyper & klassificering – vilka dokumenttyper finns?
  • Definiera roller, ansvar, tillgång, etc.
  • Var dokumentationen ska lagras
  • Kravställning i samband med nya projekt
  • Benämningsstrategi, eventuellt per anläggning
  • Ritningar/benämningar/headers
  • Objekt-, artikel-, individinformation
  • Definiera Metadata

Informationsstrukturen bidrar till att det blir lättare att göra rätt, att information hamnar på rätt plats, enkelt kan hittas av andra än informationsägare och göras tillgänglig där den behövs.

Om detta låter intressant kommer vi gärna och berättar mer. Kontakta i så fall Patrik Just, en av våra strategiska rådgivare.Please wait, we are processing your request