Touchless Consulting Group

Verksamhetsstryrning | •••

Hur informationshanterande verksamhet styrs och leds

I all verksamhet bör det tydliggöras var ansvaret ligger, vem som äger vilka frågor och hur ämnen eskaleras. Det låter självklart men alltför ofta ser vi hur verksamheter grävt egna fallgropar, i synnerhet när det gäller informationshantering.

Med TCGs modell för verksamhetsstyrning kan överlämningen av information ske i tid, med rätt kvalitet, utan dubbelarbete och handpåläggning.

Verksamhetsstyrning med TCG PLM skapar förutsättningar för självgående team med tydliga mandat, leverabler, mätetal och förväntningar. Med vår modell får ditt team möjlighet att prestera bättre med stöd av korrekt installerade IT-verktyg och processer, i takt med verksamheten i övrigt. För hantering av anläggningsnära information, vare sig det rör sig om projektering, konstruktion, överlämning eller förvaltning, är organisationen och styrningen av oerhörd vikt. Det är ofta skillnaden mellan framgång, allvarliga förseningar och bristande kvalitet.

TCG PLM erbjuder det ramverk och den erfarenhet som krävs, dels för att fastställa hur verksamhetsstyrningen skall gå till, dels för att säkerställa och följa upp att styrningen fungerar i praktiken och ger önskad effekt.

  • Tydlighet i ansvar och befogenheter
  • Roller synkade med processer och verksamheten
  • Tydliga mätetal och leveranspunkter
  • Klara eskaleringsvägar
  • Effektiv styrning

Funderar du på hur information enklast kommer rätt personer tillhanda och hur en så enkel sak som roller och rollbeskrivningar i din organisation påverkar det? Kontakta Anders Malmberg, en av våra strategiska rådgivare.Please wait, we are processing your request