Touchless Consulting Group

Våra tjänster | •••

Erbjudande och metodik

Erbjudande

Branschen står inför ett paradigmskifte när det gäller anläggningsnära informationsflöden. Traditionella metoder ersätts progressivt med nya informationsmodeller men verksamheten har ibland svårt att hänga med.

Inom TCG PLM arbetar vi metodiskt och strukturerat för att överkomma den upplevda trögheten i många organisationer. Det är kombinationen av väl anpassad metodik, erfarenhet av värdeskapande transformation och vår bransherfarenhet som gör vårt erbjudande unikt.

I TCG PLMs lösningar står informationsstrategin i centrum och bärs upp av kunskap och erfarenhet, både av branschen och av IT samt av hur verklig mätning stödjer rätt strategi för transformation och lönsamhet.

Metodik

Vår metodik bygger på vår långa erfarenhet av att implementera många olika affärsprocesser i många olika branscher. Eftersom allt ” hänger ihop” fokuserar vi inte heller bara på t.ex. IT utan på samtliga områden som krävs för att uppnå ett lyckat resultat för uppdragsgivaren. Metodiken omfattar en:

  • Strukturerad projektmetodik. Vi har kunskap om regelverken och implementationsmetoderna
  • Vi formulerar, mäter, verkställer, och vidareutvecklar verksamheten. Vi genomför:
    • Processkartläggning och utveckling – koppling till information och IT
    • Definierar roller och styrning – roller kopplade till processer och information IT
    • Definierar informationsstrukturen – information kopplade till processer och IT
    • Integrerar system – System kopplade till processer, information och roller

TCG PLMs tjänster

Nyttomätning och prestanda

Mäta verksamheten för att veta vart insatser skall riktas
TCG - SAP Expertises

TCG PLM har specialiserat sig på att stötta företag att göra det svåra logiskt och enklare. Identifiering och prioritering av förbättringsområdena med utgångspunkt ifrån nyttan är då grundläggande. ...

Read more

Processkartläggning & Utveckling

Hur man arbetar på rätt sätt och med rätt information
TCG - SAP Expertises

TCG PLMs erfarenhet visar att det i de flesta organisationer finns en förbättringspotential genom att ständigt förbättra verksamhets- och arbetsprocesserna. En förändring blir som mest effektiv om ...

Read more

Verksamhetsstryrning

Hur informationshanterande verksamhet styrs och leds

I all verksamhet bör det tydliggöras var ansvaret ligger, vem som äger vilka frågor och hur ämnen eskaleras. Det låter självklart men alltför ofta ser vi hur verksamheter grävt egna fallgropar, i synn ...

Read more

Informationsstruktur

Kärnan i informationens ordning och reda
TCG - SAP Expertises

TCG PLM har identifierat Informationsstrukturen som en mycket central ”byggsten” för att uppnå effektiva strukturerade och automatiserade beröringsfria processer. Att skapa en informationsstruktur, me ...

Read more

IT-stöd & upphandling

Att ha rätt systemstöd, till rätt pris och utan krångel
TCG - SAP Expertises

En viktig del i genomförandet av den framtida Informationsstrategin är ofta att handla upp och införa eller modifiera befintliga IT-stöd. Det är först med ett förbättrat stöd som det i praktiken går a ...

Read more


Related

Please wait, we are processing your request